سیما سادات لاری پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا

خطرات کم تحرکی در روزهای کرونایی/رعایت فاصله ۵ متری

خطرات کم تحرکی در روزهای کرونایی/رعایت فاصله ۵ متری

سخنگوی وزارت بهداشت، نسبت به کم تحرکی و کاهش فعالیت های فیزیکی در ایام کرونا هشدار داد.