شرکت ملی پست

پُست کسب و کارهای مجازی، سفارشی باشد!
"تبریزمن" به مناسبت روز جهانی پُست، اعتراض کسب و کارهای مجازی را بررسی می کند؛

پُست کسب و کارهای مجازی، سفارشی باشد!

با نرخ های گزاف فعلی پست، کسب‌ و کارهای مجازی یا باید اجناس خود را گران کنند یا هزینه حمل و نقل را از مردم دریافت کنند که هیچکدام قابل قبول مصرف کنندگان نیست!