شرکت نفت

افزایش قیمت بنزین کذب است/ قیمت بنزین به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی:

افزایش قیمت بنزین کذب است/ قیمت بنزین به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره شایعات درباره افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داد.