شنب‌غازان

پیشرفت ۹۵ درصدی ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان

پیشرفت ۹۵ درصدی ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان

شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز از پیشرفت ۹۵ درصدی ساماندهی گلزار شهدای محله تاریخی و فرهنگی شنب‌غازان خبر داد.