شهربازی ائل‌گلی

مقدمات ثبت جهانی ائل‌گلی از سال آینده فراهم می‌شود
با دستور شهردار تبریز؛

مقدمات ثبت جهانی ائل‌گلی از سال آینده فراهم می‌شود

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز از انجام تمهیدات مقدماتی لازم برای انتقال مجموعه شهربازی ائل‌گلی از سال ۱۴۰۱ خبر داد.