شهردار منطقه سه تبریز

توسعه شهر در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی

توسعه شهر در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی

شهردار منطقه سه تبریز در بازدید 4 ساعته از محدوده ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی، بر برنامه‌ ریزی و ایجاد زیر ساخت‌ های لازم جهت گسترش احتمالی شهر در این قسمت از شهر تاکید کرد.