شهرک باغمیشه شهرداری منطقه پنج تبریز

پیاده راه استاد شهریار در شهرک باغمیشه احداث می شود
در صورت تصویب شورای ترافیک؛

پیاده راه استاد شهریار در شهرک باغمیشه احداث می شود

شهردار منطقه پنج تبریز از احداث پیاده راه در خیابان استاد شهریار باغمیشه خبر داد و گفت: در صورت تصویب این پروژه در شورای ترافیک سال آینده پیاده راه استاد شهریار باغمیشه با ۷۰۰ متر طول اجرا می شود .