شهر بدون گدا

تبریز، شهر بدون متکدی و کارتن خواب / لزوم توسعه دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی عنوان کرد:

تبریز، شهر بدون متکدی و کارتن خواب / لزوم توسعه دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی گفت: در طی سالیان گذشته، مجموعه عواملی که دست به دست هم داده اند تا کلان شهر تبریز، به شهری بدون متکدی و کارتن خواب تبدیل شود، شکل گیری و عملکرد سه ساختار عمیق ریشه دار در استان است که در کنار هم بنحو احسن برای نیل به این هدف نقش آفرینی می کنند.