شورای اقتصاد

مجلس ساوزکار اسقاط خودرو را تعیین کرد
در صحن علنی؛

مجلس ساوزکار اسقاط خودرو را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازوکار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند.