شیوع

آذربایجان‌شرقی در چنگال موج چهارم کرونا

آذربایجان‌شرقی در چنگال موج چهارم کرونا

موج چهارم کرونا در آذربایجان‌شرقی نیز مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور آغاز شده و افزایش ۲ برابری بستری‌های کرونایی در بیمارستان‌ها، نشان‌دهنده ضرورت اهتمام مضاعف شهروندان برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به منظور خروج از وضعیت پیش آمده است.