طب ایرانی آلزایمر مغز و اعصاب

علت فراموشی از دیدگاه طب ایرانی/چرا آلزایمر می گیریم

علت فراموشی از دیدگاه طب ایرانی/چرا آلزایمر می گیریم

متخصص طب ایرانی، به بیان علل بروز آلزایمر و برخی توصیه‌های مهم از دیدگاه طب ایرانی برای پیشگیری از بروز این بیماری پرداخت.