ظرفیت های استانی

فدراسیون تنیس روی میز به ظرفیت‌های استانی نگاه ویژه دارد

فدراسیون تنیس روی میز به ظرفیت‌های استانی نگاه ویژه دارد

نایب رییس فدراسیون تنیس روی میز کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان‌ها و نواحی مختلف کشور در این رشته ورزشی گفت: بر این اساس فدراسیون نیز نگاه ویژه به این ظرفیت‌ها دارد.