عباس دانش‌آرا

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور جانبازان منصوب شد

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور جانبازان منصوب شد

عباس دانش‌آرا به عنوان مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور جانبازان منصوب شد