عباس رنجبر

نگاهی به برنامه‌ها و اهداف شهردار منتخب تبریز

نگاهی به برنامه‌ها و اهداف شهردار منتخب تبریز

پنجاه و هفتمین شهردار تبریز عصر دیروز در حالی انتخاب شد که ارائه برنامه‌ای جامع و مطابق با ظرفیت‌ها و مسائل واقعی شهر از مهمترین دلایل انتخاب وی بود.