علیرضا وهاب زاده ستاد ملی مقابله با کرونا اربعین حسینی

هنوز تصمیمی برای تغییر در برگزاری مراسمات اربعین گرفته نشده است

هنوز تصمیمی برای تغییر در برگزاری مراسمات اربعین گرفته نشده است

مشاور وزیر بهداشت گفت: با توجه به وضعیت جدید کرونا در کشور هنوز تصمیمی برای تغییر در برگزاری مراسمات اربعین در هیئات مذهبی گرفته نشده است.