علی مشایخی

مهارت آموزی با اولویت اشتغال دانش بنیان دنبال شود

مهارت آموزی با اولویت اشتغال دانش بنیان دنبال شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی گفت: ما در صدد این هستیم تا اموزش‌های مهارتی را بر پایه اقتصاد دانش بنیان قرار دهیم.