عمل

انجام دو عمل پیوند کلیه مادر به فرزند در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

انجام دو عمل پیوند کلیه مادر به فرزند در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

عمل پیوند کلیه در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز طی هفته‌ی جاری انجام شد که هر سه عمل نیز موفقیت آمیز بودند.