عید سعید قربان

خدمه ترکیش ایرلاینز به ۱۰۰ کودک دوچرخه اهدا کردند

خدمه ترکیش ایرلاینز به ۱۰۰ کودک دوچرخه اهدا کردند

خدمه کابین خطوط هوایی ترکیه «ترکیش» ایرلاینز به مناسبت عید قربان به 100 کودک دوچرخه اهدا کردند.

خدمات رسانی متروی تبریز در روز عید سعید قربان

خدمات رسانی متروی تبریز در روز عید سعید قربان

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه از فعالیت و خدمت‌رسانی متروی تبریز در روز عیدسعید قربان خبر داد.