فاصله گذاری

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مترو تبریز

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مترو تبریز

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز،گفت: با انجام تشریفات لازم و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در قطار شهری تبریز، این مجموعه آماده شروع فعالیت بعد از تصمیمات مراجع ذیربط است.