فرارا بیمار

جزئیات فرار ۷ بیمار از بیمارستان رازی تبریز
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز:

جزئیات فرار ۷ بیمار از بیمارستان رازی تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز جزئیات فرار چند نفر از بیماران بیمارستان رازی تبریز را تشریح کرد.