فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای

واکنش ایران به بیانیه تروئیکای اروپایی و آمریکا

واکنش ایران به بیانیه تروئیکای اروپایی و آمریکا

ناصر کنعانی گفت: غنی سازی ۶۰ درصد در «فردو» در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ به آژانس اطلاع رسانی شده است.