قضات آذربایجان‌شرقی

قضات آذربایجان‌شرقی با روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند
معاون قضایی دادگستری استان:

قضات آذربایجان‌شرقی با روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند

معاون قضایی دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: قضات این استان با روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی تلاش می‌کنند.