قندخون دیابت تغذیه سالم رژیم غذایی

تغذیه دیابتی ها چگونه باید باشد/لزوم مشاوره با پزشک تغذیه

تغذیه دیابتی ها چگونه باید باشد/لزوم مشاوره با پزشک تغذیه

یک مشاور تغذیه، با اشاره به نحوه اصلاح برنامه غذایی افراد دیابتی، به ارائه توصیه هایی برای بهره مندی از رژیم غذایی مناسب و کاهش قند خون پرداخت.