لایحه بودجه سال 1401

لایحه بودجه شهرداری سهند تقدیم شورا شد

لایحه بودجه شهرداری سهند تقدیم شورا شد

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر سهند، لایحه بودجه سال 1401 شهرداری شهر جدید سهند توسط شهردار تقدیم شورای شهر شد.