ماسک طبی سیما سادات لاری پروتکل‌های بهداشتی

مردم ماسک ها را برداشته اند/پروتکل های بهداشتی رها شده است

مردم ماسک ها را برداشته اند/پروتکل های بهداشتی رها شده است

سخنگوی وزارت بهداشت، از سیر نزولی رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور خبر داد.