مامایی سازمان نظام پزشکی واکسن آنفلوانزا

ماماها درگیر بیماران کرونایی/کمترین حقوق را ماما دارد

ماماها درگیر بیماران کرونایی/کمترین حقوق را ماما دارد

عضو شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به درگیری ماماهای حوزه بهداشت با بیماران کرونایی، خواستار توجه وزارت بهداشت به تهیه واکسن آنفلوانزا برای این گروه از نیروهای نظام سلامت شد.