مجوز دانش‌بنیان

اخذ مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری توسط دو شرکت فناور ارس

مدیر مرکز رشد ارس از صدور مجوز دانش‌بنیان برای دو شرکت مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سازمان منطقه آزاد ارس توسط معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد.