محمدامین رضایی

دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در استان آذربایجان شرقی منصوب شد

دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در استان آذربایجان شرقی منصوب شد

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید سعید رئوفی دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، محمدامین رضایی بعنوان دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در استان آذربایجان شرقی منصوب شد.