محمد اسلامی سعید نمکی پروتکل‌های بهداشتی وزارت راه و شهرسازی

شرکت های هواپیمایی و ریلی که پروتکلها را رعایت نکردند، جریمه شدند

شرکت های هواپیمایی و ریلی که پروتکلها را رعایت نکردند، جریمه شدند

وزیر راه و شهرسازی از جریمه شرکت های هواپیمایی، ریلی و جاده ای متخلف در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.