محیط زیست آذربایجان‌شرقی

اقدامات لازم برای تغییر سوخت نیروگاه تبریز در حال انجام است
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی:

اقدامات لازم برای تغییر سوخت نیروگاه تبریز در حال انجام است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با اشاره به آلایندگی سوخت مازوت نیروگاه حرارتی تبریز، گفت: اقدامات لازم برای تغییر سوخت این نیروگاه در حال انجام است.