مخالفان

انتخابات پارلمانی بحرین پس از سرکوب مخالفان برگزار شد
رادیو مونت کارلو:

انتخابات پارلمانی بحرین پس از سرکوب مخالفان برگزار شد

وبگاه رادیو مونت کارلو در گزارشی اعلام کرد که مقامات بحرین در شرایطی انتخابات پارلمانی در این کشور را برگزار کرد که گروه های اصلی مخالف و شخصیت های اپوزیسیون را سرکوب کرده است.