مدیران استانی

تصمیم‌گیران استانی در تشخیص اولویت‌ها، دچار مشکل هستند/ برخی به عمد در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌کنند
عضو هیات مدیره شهرک سرمایه‌گذاری خارجی:

تصمیم‌گیران استانی در تشخیص اولویت‌ها، دچار مشکل هستند/ برخی به عمد در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌کنند

عضو هیات مدیره شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز با انتقاد از قطع بی‌رویه برق شهرک‌های صنعتی استان گفت: ظاهرا مدیران استانی و در راس آن مدیران شرکت برق، در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل شده‌اند.