مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در تبریز بر اساس استانداردها کم است

تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در تبریز بر اساس استانداردها کم است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: تعداد نیروها و ایستگاه‌های آتش‌نشانی طبق استانداردها در این کلانشهر کم است.