مدیریت وبرنامه ریزی

باید رویکردها را تغییر دهیم/ ایران مدرن مدیون آذربایجان است
استاندار آذربایجان شرقی؛

باید رویکردها را تغییر دهیم/ ایران مدرن مدیون آذربایجان است

استاندار آذربایجان شرقی گفت: ما باید رویکردها را تغییر دهیم، یک میلیون نهال کاشته‌ایم اما چه فایده؟ بازهم زمستان می‌شود و نمک را با پای درختان می‌ریزیم...!