مدیر صندوق بیمه‌اجتماعی کشاورزان

تحقق ۴۹ درصدی سهمیه ابلاغی جذب مشمولین صندوق در استان/ کوچ ۱۰۱۵ نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان به دیگر صندوق‌ها/ جذب ۱۳ هزار بیمه شده جدید تا پایان سال در اولویت صندوق
مدیر صندوق بیمه‌اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌شرقی خبر داد:

تحقق ۴۹ درصدی سهمیه ابلاغی جذب مشمولین صندوق در استان/ کوچ ۱۰۱۵ نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان به دیگر صندوق‌ها/ جذب ۱۳ هزار بیمه شده جدید تا پایان سال در اولویت صندوق

مدیر صندوق بیمه‌اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌شرقی از تحقق ۴۹ درصدی سهمیه ابلاغی به استان در بخش جذب و نام‌نویسی مشمولین خبر داد.