مرغ یارانه‌ای

جریمه یک فروشگاه بزرگ در تبریز به علت عرضه خارج از شبکه مرغ یارانه‌ای
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی خبر داد:

جریمه یک فروشگاه بزرگ در تبریز به علت عرضه خارج از شبکه مرغ یارانه‌ای

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: یک فروشگاه بزرگ عرضه کالا در تبریز به علت عرضه خارج از شبکه مرغ یارانه‌ای به پرداخت ۵۶۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.