مرکز تحقیقاتی آب و هوا تغییرات آب‌وهوایی

احداث یک مرکز تحقیقاتی آب‌وهوا در نیویورک

احداث یک مرکز تحقیقاتی آب‌وهوا در نیویورک

این مرکز تحقیقاتی در جزیره ” فرمانداران” واقع می‌شود و قرار است در آن تاثیرات تغییرات آب و هوا در اطراف ۵۲۰ مایلی ساحل شهر بررسی و مطالعه شود.