مریم حضرتی جامعه پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بررسی طرح عملیاتی کمیته تنفسی در بیمارستان ها/آموزش پرستاران ICU

بررسی طرح عملیاتی کمیته تنفسی در بیمارستان ها/آموزش پرستاران ICU

معاون پرستاری وزارت بهداشت تلاش های شبانه روزی مدافعان سلامت در مدیریت کووید ۱۹ را ستود و گفت: نقش جامعه پرستاری در مدیریت این بیماری بر کسی پوشیده نیست.