مسابقات دسته یک

دور رفت مسابقات دسته یک بدمینتون مردان در تبریز پایان یافت

دور رفت مسابقات دسته یک بدمینتون مردان در تبریز پایان یافت

دور رفت مسابقات دسته یک بدمینتون مردان کشور که با حضور چهار تیم در تبریز برگزار شد به پایان رسید.