مسعود مردانی ویروس کرونا پروتکل‌های بهداشتی

کادر درمان خسته اند/ مردم به پروتکل های بهداشتی پایبند باشند

کادر درمان خسته اند/ مردم به پروتکل های بهداشتی پایبند باشند

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، با عنوان این مطلب که کادر درمان خسته شده اند، خواستار همکاری هموطنان در رعایت پروتکل های بهداشتی تا زمان ساخت واکسن و داروی کووید ۱۹ شد.