مصرف برق

رکورد مصرف برق در اردبیل شکست

رکورد مصرف برق در اردبیل شکست

به دنبال حاکم شدن هوای بسیار گرم، رکورد مصرف برق در استان اردبیل شکست.

بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت سد‌های کشور خالی است
وزیر نیرو:

بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت سد‌های کشور خالی است

اکبر محرابیان گفت: امیدواریم بارش‌های خوبی داشته باشیم تا حجم سد‌ها پر شود، اما طبیعتا با این میزان موجودی، نیازمند مدیریت مصرف هستیم.