مصطفی معین ویروس کرونا سازمان نظام پزشکی

بحرانی شدن کرونا هنوز در ذهن مسئولان جا نیفتاده است

بحرانی شدن کرونا هنوز در ذهن مسئولان جا نیفتاده است

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به روند صعودی موارد ابتلا و بستری بیماران کرونایی در کشور، گفت: متاسفانه هنوز وخامت اوضاع در ذهن مسئولان جا نیفتاده است.