مطبوعات آذربایجان‌شرقی

ترکیب جدید هیأت منصفه مطبوعات آذربایجان‌شرقی مشخص شد

ترکیب جدید هیأت منصفه مطبوعات آذربایجان‌شرقی مشخص شد

اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات آذربایجان‌شرقی امروز در مراسمی معرفی و مراسم تحلیف به جای آوردند.