معاون اول رییس جمهور

تاکید مخبر و گلاوچنکو بر گسترش مناسبات اقتصادی در شرایط تحریم
در مصاحبه مطبوعاتی مشترک عنوان شد

تاکید مخبر و گلاوچنکو بر گسترش مناسبات اقتصادی در شرایط تحریم

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر جمهوری بلاروس در مصاحبه مطبوعاتی مشترک بر لزوم گسترش روابط تهران - مینسک و ارتقاء سطح مناسبات تجاری فیمابین تأکید کردند.

معاون اول رییس جمهور: دشمن جرات برخورد نظامی با ایران را ندارد

معاون اول رییس جمهور: دشمن جرات برخورد نظامی با ایران را ندارد

معاون اول رییس جمهور با اشاره به توان بازدارندگی نظامی ایران، تصریح کرد: دشمن جرات برخورد نظامی با ایران را ندارد.