معاون وزیر بهداشت علیرضا رئیسی کیت آزمایشگاه ویروس کرونا شیوع کرونا بیماری کرونا

قیمت کیت‌های تشخیص سریع کرونا چقدر است؟

قیمت کیت‌های تشخیص سریع کرونا چقدر است؟

در این فیلم توضیحات رئیسی معاون وزیر بهداشت درمورد قیمت کیت‌های تشخیص سریع کرونا را مشاهده می کنید.