معدن مس جیغه

معدن مس«جیغه» هریس نسخه مرگ تدریجی باغات و احشام
مخالفت اهالی با آغاز فعالیت‌های اکتشافی معدن جیغه؛

معدن مس«جیغه» هریس نسخه مرگ تدریجی باغات و احشام

بتازگی اقداماتی برای بهره برداری از معدن مس جیغه آغاز شده که بدلایل زیست محیطی و نداشتن مجوزهای محیط زیستی، فعالیت آن با ممانعت روستائیان آن منطقه روبرو شده است. در این رابطه یادداشتی به قلم یکی از ساکنان روستای جیغه در رسانه ها منتشر شده که باهم میخوانیم: