معلول مراغه‌ای

سازمان بهزیستی کشور، عوامل تخریب مغازه مددجوی معلول مراغه‌ای را پیگیری خواهد کرد
مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی:

سازمان بهزیستی کشور، عوامل تخریب مغازه مددجوی معلول مراغه‌ای را پیگیری خواهد کرد

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی گفت: ریاست سازمان بهزیستی کشور، عوامل تخریب مغازه‌ی مددجوی معلول مراغه‌ای را پیگیری خواهد کرد.