مغز كوله‌پشتي اف‌ام‌آرآی دانشمند ايراني

تبدیل کوله‌پشتی به دستگاه اسکن مغز!

تبدیل کوله‌پشتی به دستگاه اسکن مغز!

“تیموتی اسپلمن”(Timothy Spellman)، از پژوهشگران “دانشکده پزشکی وایل کرنل”(Weill Cornell Medicine) آمریکا در مورد این کوله‌پشتی گفت: این فناوری، آنچه را که با تجهیزات قابل حمل مربوط به علوم اعصاب ممکن می‌شود، به نمایش می‌گذارد. شاید این کوله‌پشتی و مجموعه ابزارهای مربوط به آن بتوانند چشم‌انداز پژوهش در مورد علوم اعصاب را گسترش دهند و به بررسی مغز در زمانی که بدن در حرکت است، کمک کنند.