ممنوعیت تردد

بی‌توجهی مردم و غفلت مسئولان/ چرا ورود به استان ممنوع نشده است؟
نگرانی از پیک بعدی کرونا در آذربایجان‌شرقی؛

بی‌توجهی مردم و غفلت مسئولان/ چرا ورود به استان ممنوع نشده است؟

در حالیکه از امروز ورود به چندین استان ممنوع اعلام شده خبری از نام آذربایجان‌شرقی در میان ورود ممنوع‌ها نیست.