مهدی شادنوش بیماران خاص پیوند عضو

ابلاغ بسته حمایت از بیماران مزمن اختلالات روانی

ابلاغ بسته حمایت از بیماران مزمن اختلالات روانی

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت، از ابلاغ بسته حمایت از بیماران مزمن اختلالات روان و افزایش پوشش هزینه داروهای این بیماران خبر داد.